นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เข้ารับการนิเทศและนิเทศติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ของครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ โดยดำเนินการให้คำแนะนำและช่วยเหลือในฐานะครูและหัวหน้าแผนกวิชาอย่างเต็มความสามารถ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th