IoT HACKKATHON 2021 GEN R

ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายหน้าที่จากว่าที่พันตรีวานิช  สมชาติ ให้เป็นครูที่ปรึกษานำนักเรียน นักศึกาาเข้าร่วมการแข่งขัน IoT HACKKATHON 2021 GEN R ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial  Internet of things(IIoT) แบบเข็มข้นสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษา โดยนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๖ คน แบ่งออกเป็น ๒ ทีม ผลทีมโบ๊ะบะ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th