คณะกรรมการและครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายจากว่าที่พันตรีวานิช  สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น  ๖ ชิ้นงาน

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th