คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐาน STEM ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐาน STEM ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเป็นธรรม

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th