ทำหน้าที่คณะกรรมการและครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ให้เข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการและครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th