ประชุมโครงการ IIoT ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้าน Industial IoT แบบเข้มข้นสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา ดำเนิการโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th