กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และหุ่ยนยต์

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และหุ่นยนต์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th