ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวสึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th