ร่วมประชุม สัมมนากับ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง โลกหุ่นยนต์

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้รับมอบหมายหน้าที่จากว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อโลกของหุ่นยนต์ในอนาคตกับงานด้านอุตสาหกรรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th