อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 'เจ้าหน้าที่สอบ' สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3,4,5

ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 'เจ้าหน้าที่สอบ' สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3,4,5 ณ ห้องประชุมเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะครูจากแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมอบรมประมาณ ๓๐ คน

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th