ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา'การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ในงาน 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา'การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th