รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๑

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทำหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่(โควตา) รอบที่ ๑ นำโดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา มีนักเรียน นักษาใหม่มารายตัวและมอบตัวตามกำหนดอย่างพร้อมเพรียง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th