คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ กรรมการตัดสิน ประเภทที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา'การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณโรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th