ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ครูที่ปรึกษา นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณโรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดยนำทีมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 3 ผลงาน และได้ผ่านเข้าสู่ระดับชาติ จำนวน ทั้งสิ้น 1 ผลงาน

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th