ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภาคเอกชน

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ได้รับมอบหมายหน้าที่จากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณเรียนฟรี ๑๕ ปี ของวิทยาอาชีวศึกษา ภาคเอกชน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นำโดยว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในฐานะประธานคณะดำเนินงานและคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมดำเนินงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงและได้รับการต้อนรับจากวิยาลัยเอกชนที่รับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นอย่างดี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


skukum

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


http://www.pattayatech.ac.th