สุพรรณิการ์สัมพันธ์

   สุพรรณิการ์สัมพันธ์

   ปีที่ 19

   ฉบับที่ 30คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdf

สุพรรณิการ์สัมพันธ์ 

ฉบับเดือนมีนาคม ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๗ 

 

     จากใจบรรณาธิการ

     ปีที่ 12 สำหรับการจัดทำวารสารสุพรรณิการ์สัมพันธ์ วันเวลาที่กำลังจะเป็นประวัติศาสตร์ของความทรงจำ 20 ปีของวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงแห่งนี้ อยากให้เก็บวารสารฉบับนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ เพราะฉบับหน้าจะเป็นชื่อ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ที่ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 แต่ยังใช้ชื่อสุพรรณิการ์สัมพันธ์เหมือนเดิม ปีการศึกษานี้อะไรมากมายที่เราทุกคนฝ่าฟันอุปสรรค โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายนอก ที่เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง รวมไปถึงนักเรียน-นักศึกษา ขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนและศรัทธาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงตลอดมา 

ด้วยจิตคารวะ

 

 

 ฉบับที่ ๑๖ ปีที่ ๑๑

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdf

 

 ฉบับที่ ๑๓ ปีที่ ๑๐

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdfฉบับที่ ๑๔ ปีที่ ๑๐

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdfฉบับที่ ๑๕ ปีที่ ๑๑
 
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdf

 

วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๐
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdf ฉบับที่ ๑๑ ปีที่ ๘
 
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdf

 

ฉบับที่ ๑๒ 
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdf

 ฉบับที่ ๗ ปีที่ ๖

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdfฉบับที่ ๘ ปีที่ ๖

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdfฉบับที่ ๙ ปีที่ ๗

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๒

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdfฉบับที่ ๔ ปีที่ ๔

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdfฉบับที่ ๕ ปีที่ ๕

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๐

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdfฉบับที่ ๖ ปีที่ ๕

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๐

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdfฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdf

 

ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๒

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdfฉบับที่ ๓ ปีที่ ๓

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘

คลิกเพื่อดาวน์โหลด .pdf