ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 525.00.- 13 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,200.00.- 13 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2600.- 7 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19514.74.- 6 มิย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9048.32.- 1 มิย.66

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจางเหมา ค่าปริ๊นสีและค่าเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3069.83 31 พค.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14700.- 31 พค.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6121.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29995.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1996.62.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3852.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (791.05 บาท)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4409.76 บาท)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7000.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4098.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3150.-

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13476.60 26 เมย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10670.40 26 เมย.66

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุบอร์ดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9890.-

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565
​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565

​​​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฎิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม PLC พร้อมแผงฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรฐาน EEC วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยวิธีการคัดเลือก

​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฎิบัติการครัวร้อนครัวเย็น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศยกเลิกผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563

​​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จำนวน 3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563