แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

  • สื่อการเรียนการสอน เทอม 1-2564
  • สื่อการเรียนการสอน เทอม 2-2563
  • สื่อการเรียนการสอน เทอม 1-2563
  • สื่อการเรียนการสอน เทอม 2-2562