สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา รายเดือน ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา รายเดือน ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อของสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2563