รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ 2562
ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2563
 • ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2563
 •  
 •  
 
 •