หน่วยที่ 3 กระปุกเกียร์

แนวคิด

                  เกียร์เป็นตัวรับกำลังของเครื่องยนต์ส่งไปยังเพลากลางหรือเพลาขับและเป็นตัวเพิ่มกำลังฉุดลากของเครื่องยนต์  เพิ่มความเร็วของรถยนต์ให้ตรงกับสภาพการใช้งาน เช่น ขณะที่เริ่มออกรถแรงเฉื่อยจากน้ำหนักตัวรถมีมาก เครื่องยนต์ยังมีกำลังไม่มากพอจึงต้องใช้เฟืองเกียร์ชุดที่มีอัตราทดต่ำ

สาระการเรียนรู้

  1. หน้าที่ของเกียร์
  2. อัตราทดของเกียร์
  3. โครงสร้างส่วนประกอบของกระปุกเกียร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. อธิบายหน้าที่และอัตราทดของเกียร์ได้ถูกต้อง
  2. อธิบายโครงสร้างส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ได้ถูกต้อง
  3. อธิบายชนิดและประเภทของเกียร์ซิงโครเมชได้ถูกต้อง