มาตรฐานและสมรรถนะรายวิชา

(1) เข้าใจหลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า

(2) เชื่อมแล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กคาร์บอนด้วยแก๊ส

(3) เชื่อมอาร์คลวดหุ้มฟลั๊กซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

(4) ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น