คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบ  หน้าที่การทำงาน  และถอดประกอบตรวจสภาพของคลัตช์  เกียร์  ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟืองท้าย  และเพลาขับล้อ